Tanke over 6000 liter

Mindst hvert 10. år skal disse tanke inspiceres og tæthedsprøves medmindre der er tale om dobbeltvæggede tanke med overvågningssystem. (BEK nr. 1257 af 27.11.2019)

Vi har en slamsuger samt en tankbil som kan indeholde 20.000 l brændstof. Under normale omstændigheder klares en tankrens / inspektion på en arbejdsdag og indholdet opbevares i vores tankbil imens arbejdet foregår.

 

  • Tømning af anlæg for produkt
  • Afgasning / udluftning af beholder
  • Demontering af rørsystem og mandedæksel
  • Indvendig rensning og spuling.
  • Opsugning og aftørring af tank med klude
  • Indvendig inspektion og kontrol med ultralydsmålinger og rapportering
  • Visuel inspektion af svejsninger mv.
  • Komplet samling af anlæg og opstart af stander, fyr etc.
  • Vakuum prøvning af det inspicerede anlæg.

Hvad kan vi hjælpe med?

Vi ser frem til at høre fra dig og vender typisk tilbage inden for 48 timer.

kontakform-side