Tankrens & inspektion

Vi tilbyder indvendig rensning af både større og mindre tanke samt lovpligtig eftersyn iflg. olietankbekendtgørelse nr. 12.57 af 27.11 2019

  • Tømning af anlæg for produkt
  • Afgasning / udluftning af beholder
  • Demontering af rørsystem og mandedæksel
  • Indvendig rensning og spuling.
  • Opsugning og aftørring af tank med klude
  • Indvendig inspektion og kontrol med ultralydsmålinger og rapportering
  • Visuel inspektion af svejsninger mv.
  • Komplet samling af anlæg og opstart af stander, fyr etc.
  • Vakuum prøvning af det inspicerede anlæg.

Efter endt rensning og inspektion, afsluttes med vakuum tæthedsprøvning af tank og rør, hvor specialmikrofoner nedsænkes hhv. over og under væsken og rapporter udfærdiges.

Hvad kan vi hjælpe med?

Vi ser frem til at høre fra dig og vender typisk tilbage inden for 48 timer.

kontakform-side